Anemi

Anemi

Anemi jernmangel og jernmangelanemi

Ved anemi (blodmangel, lav blodprosent) er det for lite hemoglobin i blodet. Jern er en av byggesteinene i hemoglobin, og mangel på jern er den vanligste årsaken til anemi. Typiske symptomer ved anemi er slapphet og tretthet.


Årsaker til anemi

Den vanligste årsaken til anemi er jernmangel. Jernmangelanemi kan oppstå ved økt tap av jern eller ved for lavt inntak av jern i forhold til behovet. Anemi kan også ha andre årsaker, som for eksempel vitamin B-12 mangel, folinsyremangel, sykdom i benmargen eller økt nedbrytning av blodet. Kroniske sykdommer som revmatiske sykdommer, nyresvikt, leversykdommer og lavt stoffskifte kan også føre til anemi.


Hvem er mest utsatt for jernmangelanemi?

•Kvinner med store menstruasjonsblødninger, gravide og ammende . Opptil 1 av 5 kvinner i fertil alder i Norge har jernmangel og 2-3 % utvikler jernmangelanemi.

•Barn og ungdom i vekst.

•Blodgivere.

•Personer med lavt kaloriinntak som for eksempel små barn, eldre, personer som slanker seg og vegetarianere.

•Personer med ensidig kosthold eller feilernæring.


Symptomer på anemi

Ved jernmangelanemi er blodets kapasitet til å transportere oksygen til kroppens celler redusert. Symptomer som kan oppstå er tretthet, svimmelhet, slapphet, nedsatt kondisjon, økt søvnbehov, blekhet i huden, hjertebank og tung pust ved anstrengelser. Det er viktig å være klar over at symptomene ved jernmangelanemi er mye de samme som ved for høyt jernnivå, hemokromatose.


Når bør du kontakte lege?

•Hvis du opplever vedvarende tretthet og slapphet

•Ved negleforandringer eller sprekker i munnvikene

•Ved tungpustethet og rask puls

•Ved kraftige menstruasjonsblødninger


Forløp ved jernmangelanemi

Hvis kroppen taper eller forbruker mer jern enn den tar opp, vil dette tære på jernlageret. Jernmangel oppstår når kroppens jernlager er i ferd med å tømmes eller er tomme. Måles som ferritin i serum. Hemoglobinverdien (blodprosenten) kan likevel være normal i denne situasjonen. Dersom ikke tapet og/eller tilførselen av jern korrigeres, vil det etter hvert oppstå jernmangelanemi. Ved jernmangelanemi vil hemoglobinverdien i blodet minke fordi kroppen ikke klarer å produsere nok hemoglobin.

Etter at jernbehandling er igangsatt, kan man vanligvis se en økning i hemoglobinnivået i løpet av 2-3 uker. Etter at hemoglobinnivået er korrigert, kan det ta opptil 4 måneder før jernlagrene er tilstrekkelig fylt opp.


Hva kan du gjøre selv for å unngå jernmangel?

•Spis tilstrekkelig og ha en allsidig hverdagskost slik at jernlagrene opprettholdes.

•Spis nok av de viktigste kostkildene til jern: rødt kjøtt, lever, kornvarer, frukt og grønnsaker. Ca 1/3 av jerninntaket får vi fra brød og kornvarer.

•Vitamin C fremmer opptaket av jern fra kosten og opptaket av jerntabletter (høydose-jern) tatt sammen med måltider. Det er usikkert hvorvidt vitamin C øker opptak av jerntabletter tatt utenom måltid.

•Te og kaffe bør helst drikkes utenom måltidene fordi de inneholder stoffer som kan hemme opptaket av jern.


Behandling av jernmangelanemi

Ved behandling av anemi ønsker man å normalisere hemoglobinnivået i blodet og øke jernlageret. Det er også viktig å finne ut årsaken til anemien slik at den kan behandles hvis mulig.


Det anbefales at jernstatus blir fastsatt av lege før behandling med jernpreparater, og at man i samråd med legen avtaler dosering.


Noen personer har en genfeil som gjør at kroppen tar opp ekstra mye jern, og jernet vil hope seg opp i flere av kroppens organer (hemokromatose).  Det er viktig at disse personene ikke tar jerntabletter.

Bruk av lavdose-jern

Ved tomme jernlager uten samtidig blodmangel, eller ved forebygging av jernmangel, anbefales økt tilskudd av jern i maten og jernpreparater med lave doser jern. Hemjern og aminijern tas bedre opp i tarmen enn høydose-jern (ferrosulfat), og gir vanligvis færre bivirkninger i mage-tarm-kanalen.


Høydose-jern (jernsulfat)

Førstevalg ved jernmangelanemi er høydosepreparater. Denne typen jern tas imidlertid dårligere opp i kroppen, og enkelte får bivirkninger som kvalme, magesmerter og løs eller hard avføring. Bivirkningene er oftest dose-avhengige. Anbefalte doser varierer noe i litteraturen, men i følge en sammenligning publisert av RELIS høsten 2009 ,mener man at 100 mg jernsulfat (høydosejern) i døgnet er tilstrekkelig. Det tar 8-10 uker å bygge opp jernlagre, og man klarer ikke å påskynde hemoglobindannelsen ytterligere ved å øke dosen jern.


Likevel får mange anbefalt døgndoser på 200 mg jernsulfat. Denne dosen gir ofte mage-tarm-bivirkninger. Vi anbefaler derfor at man fordeler dosen utover døgnet, eventuelt starter med lavere dose slik at tarmen ikke overbelastes. Man kan også ta jerntablettene med litt mat. Ofte vil bivirkningene avta etter en tids behandling. Dersom bivirkningene vedvarer slik at man ikke får behandlet anemien, bør man prøve behandling med mikstur eller injeksjoner.


Riktig bruk av legemidlene

•Kalsium (kalk) fra melkeprodukter, syrenøytraliserende legemidler og enkelte antibiotika nedsetter opptaket av jern fra tarmen. Hvis du drikker melk eller tar legemidler som hemmer opptaket av jern, bør jernpreparater tas minst 2-3 timer før eller etterpå. Spør gjerne på apoteket hvis du bruker andre legemidler, og er usikker på om disse kan tas samtidig med jerntablettene.

•Te og kaffe kan også redusere opptaket av jern fra tarmen, og bør helst drikkes utenom måltider og ikke samtidig med jerntilskudd.

•Vær oppmerksom på at jern i store doser kan være skadelig, spesielt for barn. For 2-3 åringer kan inntak av 4-5 jerntabletter (à 100 mg ) medføre forgiftninger. Jerntabletter skal derfor oppbevares utilgjengelig for barn.


Ved mistanke om forgiftning kan Giftinformasjonen kontaktes på tlf 22591300


Lene CS

Medisinsk personell