Åpent brev til Regjeringen

Åpent brev til Regjeringen Høyre/ FRP med støttepartiene KRF og V

Oppdatert med svar fra regjeringspartiet

Høyre


Mitt navn er Hege Aas, jeg skriver ang uførepensjon som jeg mottar pga sykdom 100 % trygdet med minstepensjon. hva kan jeg leve av etter husleien på 6500,- Strøm 1500,-Tlf 400,- lån 2000,-Husholdningsutgifter. Mat. Lege og medisiner. Buss utgifter. Pluss andre utgifter.

 

Mister alt av glede. Venter fra måned til måned på trygden skal komme inn så forsvinner de like fort som de kommer inn. Syntes at vi skal få hele uføretrygden og ta bort skatten. 14600 pluss skatt på 4100= 18700,- pr mnd så en har litt igjen for å kunne leve som andre. Vi som er syke vil også leve litt på siden og føle at en kan kose seg litt i det korte livet man har på denne lille planeten vår. 


Reise, det går ikke. Har ikke økonomi til slikt. Ut for å spise middag en dag i måneden? Må da bli spandert på. Jeg ber nå Stortinget om endringer på uførepensjon og uavhengig av kritikere sier. For dette er ikke levelig. Om jeg hadde mulighet og var frisk ville jeg heller jobbet. Men jeg kan ikke pga sykdom. Om jeg hadde jobbet hadde jeg fått mer en det dobbelte og kunne da leve et bedre liv og mulig kunne kjøpe seg et hus. Men jeg er syk og klarer det ikke og tårene kommer.


Har man fortjent dette? Dere kan bruke mine ord i publisering om der er ønsket og om dere ønsker noen ord med meg så si ifra. Alt jeg ber om er endringer. La oss få et liv og føle gleden i hverdagen. Endringer må til for at vi skal bli hørt.


Mvh

Hege Aas


Ønsker du å kommentere brevet kan du gjøre det på

DENNE LINKEN.


Svar på åpent brev fra Hege Aas til regjeringen fra Høyre


Fra: Høyre Support

Sendt: 5. oktober 2016 07:11

Til: Heges epost adresse har vi fjernet

Emne: Sv: (#1179485): Uførepensjon


Hei Hege, og takk for at du deler din historie med oss!

Departementet har siden uførereformen ble innført 1. januar 2015 fulgt utviklingen, og vurderer løpende om det er behov for justeringer i regelverket dersom det oppstår utilsiktede virkninger. Dette gjelder både virkningene av overgangsreglene, men også behovet for justeringer i regelverket for nye uføre.


Det er allerede gjort en rekke tilpasninger i regelverket etter at uførereformen ble iverksatt. Formålet med disse tilpasningene har vært å bedre situasjonen for grupper som av ulike grunner har kommet uheldig ut. Blant annet er det gjort regelendringer når det gjelder uføre med sær aldersgrense, og det er laget en overgangsordning for uføre som på grunn av høy gjeld kom dårlig ut av omleggingen.


Vi har også sett noen eksempler på utslag som kan virke overraskende for personer som fikk sin uførepensjon fra tjenestepensjonsordningen overført fra det gamle regelverket. Arbeids- og sosialdepartementet jobber for tiden med å avklare hvordan disse eventuelt kan rettes opp uten å skape løsninger som gir nye problemer. I et omfattende og komplisert regelverk er det viktig å være sikker på at endringer man eventuelt gjør ikke skaper nye problemer eller skjevheter.


Du kan lese mer om hvordan vår program komité tenker om dette fremover her:

https://hoyre.no/norges-viktigste-politiske-verksted/

Ønsker deg en fin dag videre.

Hilsen Lars ??