NEI fra Nav ingen utbetaling før påske

NEI fra Nav ingen utbetaling før påske

Jeg er aktiv på flere arenaer hvor jeg bistår folk med støtte og hjelp

til og finne frem i Nav systemet og forvaltningen forøvrig. Vi har en stor hjelpegruppe på FB. I disse gruppene har vi samlet omlag 20 000 medlemmer, mange uføre men også medlemmer som har andre ytelser fra Nav.


Etter uførereformen i 2015 har vi sett at det er stadig flere uføre som sliter med å klare seg fra mnd til mnd. Flere av støtteordningene for uføre har blitt redusert eller falt helt bort for mange, og vi ser tydelig det er økende fattigdomsproblematikk blant denne gruppen. Barnetillegget for barnefamilier er endret, flere har mistet eller fått redusert det etter ny

ordning. Nytt av 2017 er bostøttereglene som har ført til at uføre stort sett ikke kvalifiserer til bostøtte lengre.


Unntaket er noen uføre i overgangsordning eller unge uføre. Samlet har mange uføre mistet tusenvis i støtteytelser pr mnd, i tillegg var økningen av Grunnbeløpet i 2016 svært lavt. Det betyr at uføretrygdene ikke ble tilstrekkelig justert i forhold til prisvekst. Vi ser et boligmarked som blir stadig tøffere, og uføre er i den gruppen som har det svært vanskelig på boligmarkedet. Svært mange har ikke mulighet til å finansiere egen bolig, og er da overlatt til leiemarkedet. Et svært dyrt leiemarked. Da bostøtten forsvant utløste det økonomisk krise for mange.


For et par uker siden startet mange av våre medlemmer og spørre om uføretrygden for april ble utbetalt før den 20. Det var et sterkt ønske for mange å få den før påske. Vi rettet mange henvendelser til Nav om dette, men tilbakemeldingene var at Nav holdt fast i utbetalingsdato den 20. Begrunnelsen for det var at uføre trenger forutsigbarhet og faste datoer. En forklaring som de fleste uføre ikke forstår, da Nav på eget initiativ endrer utbetalingsdato i mai og desember til mellom 10. og 15. Altså trenger uføre forutsigbarhet kun når Nav bestemmer det:) Det ville

for de fleste ha liten betydning om trygden ble utbetalt før påske siden det uansett ikke blir mer enn en mnd til mai utbetalingen, MEN det har en svært stor betydning for den uføre som går helligdagene i møte uten og ha tilstrekkelig mat på bordet eller penger på konto.


Påsken er den høytiden vi har som består av flest sammenhengende helligdager, skolene har lang fri og det er en generell forventning om at det skal litt ekstra på bordet disse dagene. For uføre med barn er det selvsagt forventninger om at det skjer litt ekstra for barna disse dagene.

Nav har stengt fra senest kl 12 onsdagen før skjærtorsdag, og mange kontorer har stengt for publikumsservice lenge før det.


Det samme gjelder øvrige kontorer hvor folk kan søke bistand i en akutt situasjon. Det betyr at uføre som er uten det nødvendige ikke kan få søkt hjelp disse dagene. Vi er godt kjent med at nødhjelp i Nav avslås dersom det er noen kroner på konto, slik at en søknad før påske for de fleste vil bli avslått.


Mars har vært en ekstra vanskelig mnd for mange, også de som har mulighet til å holde bil. Mange uføre har bil pga funksjonshemming eller fått stønad til bil for og bryte en isolert tilværelse. Årsavgiften forfalt i mars og det har betydd et ekstra minus for de som ikke har hatt anledning til å spare opp til denne. Det er mange uføre som går i minus hver mnd og ikke har noen mulighet til oppsparing til slike faste regninger.


Vi håper Nav føler ansvar for de uføre, også før påsken i år og utbetaler trygden før påske slik at de uføre og deres barn er sikret en nøktern påskefeiring.


Mvh

Randi Sejer - selv ufør og

administrator for to hjelpegrupper FB.Ønsker du å kommentere kan det gjøres HER LINKEN

Redaktør Kristine